Similar word to pedal-pushers:

Capri pants, Capris, breeches, calf-length slacks, cropped pants, jodhpurs, knickers, leggings, pegged pants


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular